Sultanahmet İstanbul
 
Tel: 0535.336 05 99
Anasayfa > Bilgi Bankası > Emlak Vergisi Ödenmemesi
Emlak Vergisi Ödenmemesi
EMLAK VERGİSİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA DEVİR İŞLEMİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

3239 sayılı kanunun 110 ncu maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30 ncu maddesinin son fıkrası
"Devir ve ferağı yapılan bina ve arazinin, devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yılara ait ödenmemiş 
emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devralanın mükellefe 
rûcu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15 nci günü 
akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir.

Buna göre, 1/Ocak/1986 tarihinden itibaren tapu sicil müdürlüklerinde yapılacak her türlü işlemler nedeniyle, 
taşınmaz malın devir ve temlikinin yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığı 
araştırılmaksızın, diğer bir tabirle emlak vergisi ilişiği kesilmeden talepler karşılanacaktır. 
Ancak, taşınmaz malın emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olduğundan, 
bu husus resmi senet içinde yazılmak suretiyle taraflara hatırlatılacaktır.

İÇERİK

KURUMSAL

TEMSİLCİLİK

BİZE ULAŞIN

Sururi Mah. Çeşnici Sok. No:21 Giyim Han Kat:3 D:313 Yeşildirek - Eminönü - Fatih / İstanbul / Türkiye
Tel:   0535.336 05 99
Sayit Altuncu:   0554.177 29 00 For Arabic & English
Email: info@sultanahmetemlak.com
Email: huseyin@sultanahmetemlak.com

Copyright © 2016 sultanahmetemlak.com | Tüm hakları saklıdır.